Home / admin

admin

Cửa cuốn sập chống cháy Ei 90 phút

z4347039744234_9f6a09d5de7b16848b54b14ca12e292c

Nan cửa cuốn hai lớp thép mạ kẽm bản rộng (440×50)mm tôn dày 0.8mm, lõi bên trong tấm nan gồm 04 lớp, 2 lớp phía ngoài là tấm thạch cao dày 15.9 mm có tỉ trọng 600kg/m3 đến 700kg/m3, Xen kẽ giữa 01 lớp bông gốm chưa nén là 25mm, tỉ trọng 96 kg/m3.

Read More »

Cửa cuốn sập chống cháy Ei 90 phút

z4347037365786_290e9f23a1d1c790e52b5e837955999c

Nan cửa cuốn hai lớp thép mạ kẽm bản rộng (440×50)mm tôn dày 0.8mm, lõi bên trong tấm nan gồm 04 lớp, 2 lớp phía ngoài là tấm thạch cao dày 15.9 mm có tỉ trọng 600kg/m3 đến 700kg/m3, Xen kẽ giữa 01 lớp bông gốm chưa nén là 25mm, tỉ trọng 96 kg/m3.

Read More »