Home / Dự án thực hiện / NHÀ MÁY HÓA CHẤT TÂN BÌNH 2
tan_buinh

NHÀ MÁY HÓA CHẤT TÂN BÌNH 2

NHÀ MÁY HÓA CHẤT TÂN BÌNH 2

Nhà máy Hóa chất Tân Bình 2 được Tổng Công ty Hóa Chất Việt Nam thành lập theo quyết định số 164/QĐ-HCVN ngày 24/4/2009 trên cơ sở tách một phần Nhà máy Hóa chất Biên Hòa tọa lạc tại KCN Biên Hòa I. Theo đó, Nhà máy Hóa Chất Tân Bình 2 là một trong 5 thành viên trực thuộc Công ty TNHH Một Thành viên Hóa Chất Cơ Bản miền Nam.

Hiện nay, Nhà máy Hóa chất Tân Bình 2 hoạt động với 02 dây chuyền sản xuất: dây chuyền sản xuất axit sunfuric 60.000 tấn/năm và dây chuyền sản xuất muối nhôm sunfat công suất 8.000 tấn/năm.

Trụ sở

Được cung cấp bởi nguồn cửa chống cháy tại nam phát mavi

About admin